Terms and conditions / Algemene voorwaarden

Terms and conditions regarding the use of Eventingphoto images.

1. General conditions
1.1. All images of Eventingphoto are copyrighted and protected by national and international copyright laws and treaties.
1.2. Standard user rights apply only for private use.
1.3. It is allowed to publish low-resolution images on personal websites, newsletters and social media. It excludes online and offline publications of sponsors.
1.4. The prices for the private use of visual material are including VAT and excluding shipping (shipping costs are only charged for printing and do not apply to digital files).

2. Commercial Use
2.1. It is not allowed to use any images of Eventingphoto for commercially without prior permission.
2.2. Under commercial use is defined publishing material in leaflets, brochures and other printed material for advertising and or packaging purposes. Commercial use also includes publishing of pictures on web sites, newsletters and social media for any kind of commercial company and or organization.
2.3. Commercial use of the images have different rates than rates listed on this website of Eventingphoto.com. These rates are only available on request.

3. Use of images in the media
3.1 It is not allowed to use images of Eventingphoto without prior consent in either offline and or online media companies.
3.2. Use in media defines by publication in magazines, newspapers, books etc. as well as the online publication of images on websites, newsletters and social media.
2.3. When using images in the media should always be mentioned the photo credits (www.eventingphoto.com).
2.4. Media usage of images have different rates than listed on this listed on the website of Eventingphoto.com. These rates are only available on request.

4. Warranty
4.1. Purchased digital files are non returnable.
4.2. When prints are damaged during shipment and delivery Eventing Photo Print will send them  again without extra costs.
4.3. If you’re not satisfied with the quality of your delivered product you are free to contact Eventingphoto for a solution fitting both you and Eventingphoto or a refund of the purchase prize.

 

Algemene voorwaarden met betrekking tot gebruik van beeldmateriaal van Eventingphoto.

1. Algemene voorwaarden
1.1. Op alle beelden van Eventingphoto rust copyright en zijn beschermd door nationale en internationale auteursrechtelijke wetten en verdragen.
1.2. Gebruikersrechten gelden standaard uitsluitend voor privé gebruik.
1.3. Het is wel toegestaan om lage resolutie beelden te publiceren op eigen websites, nieuwsbrieven en sociaal media. Hierin zijn niet inbegrepen online en offline uitingen van sponsors.
1.4. Genoemde prijzen voor het privé gebruik van beeldmateriaal zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten (verzendkosten worden alleen in rekening gebracht bij afdrukken en gelden dus niet voor digitale bestanden).

2. Commercieel gebruik
2.1. Het is niet toegestaan om beelden van Eventingphoto zonder vooraf verkregen toestemming te gebruiken voor commercieel gebruik.
2.2. Onder commercieel gebruik wordt verstaan het publiceren van beeldmateriaal in folders, brochures en andere gedrukte reclame uitingen en verpakkingen. Onder commercieel gebruik wordt eveneens verstaan het publiceren van beeldmateriaal op webpagina’s, nieuwsbrieven en social media van bedrijven en organisaties met een winstoogmerk.
2.3. Voor commercieel gebruik van de beelden gelden andere tarieven dan de tarieven vermeld op de website van Eventingphoto.com. Deze tarieven worden uitsluitend op verzoek verstrekt.

3. Gebruik van beelden in media
3.1. Het is niet toegestaan om beelden van Eventingphoto zonder vooraf verkregen toestemming te gebruiken in zowel offline alsmede op online media.
3.2. Onder gebruik in media wordt verstaan publicatie in magazines, kranten, boeken etc. alsmede het online publiceren van beelden op websites, nieuwsbrieven en social media.
2.3. Bij gebruik van beeldmateriaal in media moet altijd de fotocredits (www.eventingphoto.com) vermeld te worden.
2.4. Voor gebruik van beelden in de media gelden andere tarieven dan de tarieven vermeld op de website van Eventingphoto.com. Deze tarieven worden uitsluitend op verzoek verstrekt.

4. Garantie
4.1. Aangeschafte digitale bestanden kunnen niet worden geretourneerd.
4.2. Wanneer fotoafdrukken tijdens de verzending en bezorging zijn beschadigd, dan zal Eventingphoto deze afdrukken kosteloos opnieuw verzenden.
4.3. Wanneer u om wat voor reden niet tevreden bent met het geleverde product, dan heeft Eventingphoto het recht om dit te herstellen. Mocht dit om wat voor reden niet lukken, dan zal restitutie plaatsvinden van het aankoopbedrag.